Model: Yulia Berdanova
Muah: Liudmila Elkina
Style: Tatyana Podolyakina