Model: Margo Amp
Muah: Liudmila Elkina
Stylist: Tatyana Podolyakina